کمیته آموزش کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ج.ا.ا
logo-white

منشور اخلاقی سفیران ایمنی جاده ها

سفیران ایمنی جاده ها اقدامی بی نظیر و تخصصی بی همتا با محبت و با جاری نمودن احساس امنیت هنگام سفر را برای آحاد جامعه در دستور کار دارند. این منشور نیز به منظور اشاعه اعتلای سطح دانش و مهارت رانندگی مردم و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل سفیران ایمنی جاده ها تدوین گردیده است.

سفیران ایمنی جاده ها به عنوان چهره های برجسته اجتماعی باید تمامی تلاش و همت خود را برای ایفای موثر وظایف و مسئولیت های اجتماعی بر مبنای باورها و ارزش های بشردوستانه در جهت کاهش تصادفات جاده ای به کار گیرند و خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد منشور بدانند و خود نیز الگوی شایسته در این راستا باشند

هدف از شکل گیری باشگاه سفیران ایمنی جاده ها

هدف از شکل گیری باشگاه سفیران ایمنی جاده ها امید توسعه و شیوه رانندگی ایمن برای تمامی مردم جهان و نیز کاهش آمار تصادفات جاده ای است. که در حال حاضر امنیت و سلامت آنان را تهدید می کند. لذا سفیران ایمنی جاده ها باید گفتار ، کردار و نگرش های خود را متجلی سازند و با معرفی منابع موثق علمی امکان دسترسی راحتتر افراد به اطلاعات حوزه دانش و مهارت رانندگی را برای همگان فراهم سازند.

سفیران ایمنی جاده ها می بایست تمام تلاش خود را به کار گیرند تا مهارت و دانش و تخصص خود را در جهت انجام بهینه فعالیت های فرهنگی باشگاه محقق سازند.

سفیران ایمنی جاده ها نباید از جایگاه خود در جهت منافع شخصی استفاده نمایند و تمامی اختیارات باید در راستای مصالح عمومی و کاهش تصادفات به کار گرفته شود.

سوگند نامه سفیران

من به عنوان سفیر ایمنی جاده ها در پیشگاه خداوندی که یادش آرامش بخش قلب ها و حافظ جان ها است سوگند یاد میکنم که در حد توان :

  1. کلیه قوانین جاری کشور را رعایت و به دیگران نیز توصیه کنم.
  2. در مراقبت از خود، دوستان، خانواده و جامعه ام کوشا باشم.
  3. برای توانمندسازی مردم کشورم در زمینه توسعه دانش، مهارت و فرهنگ سازی رانندگی ایمن کوشا باشم.
  4. مراقب آرامش و ایمنی خانواده ام در سفرهای درون و برون شهری باشم و با خشم، بی دقتی و سرعت غیر مجاز و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی جان خود و دیگران را به خطر نیندازم.
  5. مراقب عابران پیاده ، موتورسیکلت سواران و دوچرخه سواران باشم.
  6. با پلیس و مربیان در جهت رعایت قوانین و ارتقا دانش و مهارت رانندگی همکاری کنم.
  7. قدردان نعمت های بیکران الهی بوده و برای رشد و تعالی اخلاق و فضایل بشری در جهت کنترل ناهنجاری های اجتماعی تلاش کنم.