اقدامات پس از تصادف
آموزش تئوری

اقدامات پس از سوانح رانندگی

ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ

بستن (Esc)
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
Scroll To Top