اقدامات پس از تصادف

اقدامات پس از سوانح رانندگی

ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﮑﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﮏ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺪﻱ ﺷﺪﻳﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ...

ادامه مطلب

خواب آلودگی حین رانندگی

خستگی و خواب آلودگی قاتل رانندگان در جاده‌ها

  خستگی و خواب آلودگی قاتل رانندگان در جاده‌ها است. بسیاری از چپ کردن ها و انحراف به چپ ها به...

ادامه مطلب

۱۰ قانون طلایی در جهت افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات

من میخواهم ایمن باشم پس قول میدهم   قانون ۱) کمربند ایمنی خود را ببندم من مسئول تمام سرنشینان خودروهستم استفاده از کمربند ایمنی...

ادامه مطلب