کمیته ایمنی جاده ها | کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

حامی طرح پویش بین المللی اقدام برای ایمنی جاده ها در جهت کاهش تصادفات

باشگاه سفیران ایمنی جاده ها را بر اساس یک تفکر انسان دوستانه در جهت کاهش تصادفات جاده ای از طریق
توسعه دانش و مهارت رانندگی بامشارکت عمومی تشکیل و قصد دارد از همین طریق ضمن کاهش تصادفات وکنترول ناحنجاری های اجتمایی
اهدافی همچون کاهش هزینه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از تبعات تصادفات
را در بر داشته باشد
بخشی از خدماتی که به صورت رایگان در اختیار سفیران ایمنی قرار خواهد گرفت .
▪︎توسعه دانش و مهارت های رانندگی
▪︎آموزش مهارت های رانندگی
▪︎برگزاری همایش های دانش افزایی
▪︎ارسال پیام های آموزشی
▪︎ استفاده از تخفیفات ویژه اماکن تفریحی . خدماتی . آموزشی . اقامتی . سیاحتی. گردشگری …..
▪︎سفیر محترم در قبال خدماتی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت . کافی است رعایت قوانین راهنمای ورانندگی وتوسعه دانش و مهارت رانندگی را ترویج و تبلیغ نمایید وخود نیز الگوی شایسته در این راستا باشید
▪︎طراح ومجری پویش بین المللی اقدام برای ایمنی جاده ها از طریق توسعه دانش و مهارت رانندگی با مشارکت عمومی توسط باشگاه سفیران ایمنی جاده ها .:


محمود لاهرودی
رئیس کمیته آموزش و ایمنی جاده ها
▪︎سطح سفیران:
▪︎عادی { برای عموم مردم
▪︎ نقره ای { برای لیدر ها
▪︎ طلایی { برای . صاحبان طرح و ایده و اشخاص پیشتاز اثر گزار .

روش های ثبت نام
۲- ارسال عدد نام و نام خانوادگی خود به شماره ۰۹۱۹۷۳۰۳۹۷۹ در واتساپ
۳- سایت ۸۰msafir.com
۴- پیج اینستاگرام ۸۰msafir
۵- مشاور ۰۹۳۵۱۱۴۲۲۳۵