سفیر کارت چیست؟

کارتی شناسایی است که در سه سطح گلد برای صاحبان طرح و ایده و اشخاص پیشتاز در توسعه دانش ومهارت رانندگی . . سیلور برای لیدر ها و جنرال برای عموم مردم از طرف کمیته ایمنی جاده های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به درخواست کنندگان که مایل هستند گامی در جهت توسعه دانش و مهارت رانندگی عمومی و کاهش تصادفات جاده ای که سالانه تعداد زیادی از هموطنانمان را کشته و مجروح می‌کند بردارند اهدا خواهد شد.

وظایف سفیران ایمنی

تبلیغ ترویج و ترغیب جامعه پیرامون خود به رعایت قوانین ، توسعه دانش و مهارت رانندگی و رعایت حقوق دیگران. رانندگی با دقت و آرامش و خود نیز الگویی شایسته در این راستا باشیم.

مزایای سفیر کارت

  1. شرکت در همایش های آموزشی رایگان
  2. دریافت پیام های آموزشی رایگان
  3. استفاده از خدمات اماکن تفریحی، خدماتی، آموزشی، اقامتی سیاحتی و گردشگری با تخفیف های ویژه سفیر شوید

مراقب خودتان باشید، ایمن و با آرامش رانندگی کنید از ما جایزه بگیرید.

انواع سفیران

تمامی سفیران عضو عادی محسوب می شوند ولی با توجه به فعالیت ها و سوابق خود در باشگاه سفیران ایمنی جاده ها می توانند از حالت عادی و نقره ای ارتقاء یابند، این ارتقاء مزیت ها و خدمات بیشتری را نصیب سفیر می کند. که در جدول خدمات سفیران می توانید آن را مشاهده نمایید.

نمونه سفیر کارت گلد

نمونه سفیر کارت سیلور

نمونه سفیر کارت عادی